Een goede, heldere, gezamenlijk geschreven briefing dient als inspiratie voor de meest creatieve en doeltreffende oplossingen.Hoe dan ook, “You can’t solve a problem by looking at it from within the framework where it was created”.

De oplossing van een communicatieprobleem zit
in de perceptie ervan.
Een goede, heldere,
gezamenlijk geschreven briefing dient als inspiratie
voor de meest creatieve en doeltreffende
oplossingen. De oplossing kan o.a. inhouden: dat de
bestaande strategie moet worden scherpgeslepen,
dat de structuur en werkmethode onder de loep
moeten worden genomen, een nieuwe creatieve
benadering, evaluatie van de mediakeuze,
simpelweg een nieuwe executie van het bestaande
creatieve concept of een optimalisatie van elementen
in de communicatie mix etcetera. Hoe dan ook:

“You can’t solve a problem by looking at it from
within the framework where it was created”.