Traditioneel wordt de briefing primair gezien als een verantwoordelijkheid van de klant. De Collega’s zijn van mening dat het schrijven en ingeven van een briefing een gezamenlijke verant woordelijkheid is.

Succesvolle communicatie begint met een
briljante briefing. Altijd.
‘Bullshit in, bullshit out’,
roept een bureau vaak als een campagne of een
uiting niet zijn doel heeft bereikt. Lekker makkelijk.
Daarom beginnen wij nergens aan voordat de
briefing en uw doelen glashelder zijn. En zoals een
goede collega dat betaamt, schrijven we de briefing
samen. Het schrijven van de briefing zien wij als een
gedeelde verantwoordelijkheid. En al schrijvende
kunnen we onze vakkennis met u delen, uw budget
beter laten renderen en de juiste keuzes maken.
Immers een reclame-euro kun je maar een keer
uitgeven. ‘Geef ons de vrijheid van een strakke
briefing’, is ons motto. Pas dan kunnen we de
oplossingen bedenken die uw doelgroep raken.

Uiteindelijk maken wij uw communicatie niet voor
u, maar voor uw nieuwe of bestaande klanten.
U dicteert, maar uw klant regeert. Punt uit.